مصوبات جلسه 358 هیات واگذاری مورخ 98/10/23

مصوبات جلسه 358 هیات واگذاری مورخ 98/10/23 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 358 هیات واگذاری مورخ 98/10/23، طی نامه شماره 232639 مورخ 98/11/27 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir