خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

اهم مذاکرات این جلسه به شرح زیر است:

1- رسیدگی به طرح اصلاح مواد 1 و 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

2- ادامه رسیدگی به طرح ارتقای اسناد رسمی

3- گزارش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه چهارم دوره دهم

4- بیانات ریاست مجلس شورای اسلامی به مناسبت اختتامیه دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir