مصوبات جلسه 362 مکرر هیات واگذاری مورخ 1399/02/22

مصوبات جلسه 362 مکرر هیات واگذاری مورخ 1399/02/22 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 362 مکرر هیات واگذاری مورخ 1399/02/22، طی نامه شماره 29821 مورخ 99/03/13 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir