تصویبنامه درخصوص تبدیل محله موسوم به رضوانشهر در بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تبدیل محله موسوم به رضوانشهر در بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/04 هیات وزیران درخصوص "تبدیل محله موسوم به رضوانشهر در بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد به شهر" طی نامه شماره 36380 مورخ 99/04/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

هیئت وزیران در جلسه 4/4/1399 به پیشنهاد شماره 45261 مورخ 24/3/1396 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب کرد:

در بخش مرکزی شهرستان اشکذر استان یزد، محله موسوم به رضوانشهر پس از انتزاع از شهر اشکذر، به شهر تبدیل و به عنوان شهر مجومرد شناخته و محدوده آن بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب 1384 ـ تعیین می‌شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir