مصوبات جلسه 365 هیات واگذاری مورخ 1399/04/30

مصوبات جلسه 365 هیات واگذاری مورخ 1399/04/30 ابلاغ شد.

مصوبات جلسه 365 هیات واگذاری مورخ 1399/04/30، طی نامه شماره 73144 مورخ 99/05/25 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متن این مصوبات (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir