طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل

طرح تشکیل سازمان پدافند غیر عامل در جلسه علنی مورخ 99/05/26 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir