تصویبنامه درخصوص افزایش فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص افزایش فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/08/28 هیات وزیران درخصوص "افزایش فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات" طی نامه شماره 99769 مورخ 99/09/04 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت اطلاعات- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه 28/8/1399 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب 1370- و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1395- و تأييد شوراي حقوق و دستمزد تصويب كرد:

فوق­العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات از تاریخ 1/7/1399 به میزان تا پنجاه درصد (50%) با تشخیص وزیر اطلاعات از محل منابع و اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه و با رعایت بند پایانی بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می­یابد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir