طرح اصلاح قانون نظام صنفی

طرح اصلاح قانون نظام صنفی

جزئیات

تاریخ اعلام وصول : 1399/05/05 دوره : یازدهم شماره ثبت : 271 ماده 141 : خیر ماده 102 : خیر
 
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir