طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

طرح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در جلسه علنی مورخ 99/09/30 مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید. 

پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
dotic.ir