خبر
  ساعت : ٩:٠٧   ١٣٩٥/١٠/٠٦ تاریخ خبر :  

آئین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
    آئین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت ابلاغ شد.  


     آئین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت با شماره ١٠٠-٥٣٤٥٨-٩٠٠٠ مورخ ١٣٩٥/١٠/٠٤از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ گردید.
متن آیین نامه (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
 
   

تهران - خیابان ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) - نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی- شماره ١١٥٨

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

www.dotic.ir