خبر
  ساعت : ٩:٠٧   ١٣٩٥/١٠/١٢ تاریخ خبر :  

ابلاغ پنج قانون موافقتنامه از سوی رییس جمهور
    پنج قانون موافقتنامه مصوب مجلس شورای اسلامی در هشتم دی ماه از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.  


     ریاست محترم جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پنج قانون موافقتنامه مصوب مجلس شورای اسلامی را در تاریخ هشتم دی ماه ١٣٩٥ جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود. این قوانین عبارتند از:
١- "قانون موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان" (مصوب ١٣٩٥/٠٨/٠٧ مجلس شورای اسلامی)
٢- "قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات ( پروتكل ) آن" (مصوب ١٣٩٥/٠٨/٢٤ مجلس شورای اسلامی)
٣- " قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان " (مصوب ١٣٩٥/٠٨/٢٥ مجلس شورای اسلامی)
٤- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مجارستان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بردرآمد و سرمايه به انضمام تشريفات ( پروتكل) الحاقي" (مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٢ مجلس شورای اسلامی)
٥- "قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك" (مصوب ١٣٩٥/٠٨/٢٥ مجلس شورای اسلامی)
متن این قوانین (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
 
   

تهران - خیابان ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) - نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی- شماره ١١٥٨

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

www.dotic.ir