خبر
  ساعت : ٩:١٠   ١٣٩٥/١٠/١٢ تاریخ خبر :  

ابلاغ قانون معاهده بين جمهوري‌اسلامي‌ايران و جمهوري‌خلق‌چين درزمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات‌كيفري
    قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري ابلاغ شد.  


     "قانون معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دو جانبه در موضوعات كيفري" در جلسه علنی مورخ ١٣٩٥/٠٦/٠٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ١٢٤٢٣٨ مورخ ١٣٩٥/١٠/٠٨از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
 
   

تهران - خیابان ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) - نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی- شماره ١١٥٨

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

www.dotic.ir