خبر
  ساعت : ٩:١٥   ١٣٩٥/١٠/١٢ تاریخ خبر :  

ابلاغ یازده قانون موافقتنامه از سوی رییس جمهور
    یازده قانون موافقتنامه مصوب مجلس شورای اسلامی در یازدهم دی ماه از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.  


     ریاست محترم جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یازده قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را در تاریخ یازدهم دی ماه ١٣٩٥ جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ نمود. این قوانین عبارتند از:
١- " قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و ژاپن" (مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٣ مجلس شورای اسلامی)
٢- " قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك" (مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٢ مجلس شورای اسلامی)
٣- " قانون موافقتنامه بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي مغرب به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد مالياتهاي بردرآمد" (مصوب ١٣٩٥/٠٨/٢٤ مجلس شورای اسلامی)
٤- " قانون موافقتنامه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان "(مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٣ مجلس شورای اسلامی)
٥- " قانون موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره"(مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٣ مجلس شورای اسلامی)
٦- "قانون موافقتنامه همكاريهاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي"(مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٢ مجلس شورای اسلامی)
٧- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي"(مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٢ مجلس شورای اسلامی)
٨- "قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا"(مصوب ١٣٩٥/٠٨/٢٤ مجلس شورای اسلامی)
٩- " قانون موافقتنامه همكاري هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني "(مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٢ مجلس شورای اسلامی)
١٠- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات هاي بر درآمد"(مصوب ١٣٩٥/٠٩/٠٢ مجلس شورای اسلامی)
١١- "قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد مالياتهاي بردرآمد به انضمام تشريفات ( پروتكل) الحاقي"(مصوب ١٣٩٥/٠٨/٢٤ مجلس شورای اسلامی)

متن این قوانین (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.
 
   

تهران - خیابان ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) - نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی- شماره ١١٥٨

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

www.dotic.ir