فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 60,000 مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن  2 0 20,000 مجموعه تملک آپارتمان‌ها  1
0 120,000 مجموعه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط  4 0 80,000 قانون مجازات اسلامی  3
0 60,000 مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  6 0 240,000 مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی  5
0 25,000 مجموعه قانون شورای حل اختلاف  8 0 25,000 مجموعه قانون دریایی و آیین نامه‌های آن  7
0 200,000 لوح جامع قوانین و مقررات 1-9-4  10 0 160,000 مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها  9
0 95,000 مجموعه قوانین و مقررات برگزیده خدمت وظیفه عمومی  12 0 30,000 مجموعه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  11
0 60,000 مجموعه قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی  14 0 60,000 مجموعه قانون وصولبرخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  13
0 140,000 مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری  16 0 70,000 مجموعه قانون تجارت  15
0 200,000 مجموعه قانون مدنی  18 0 55,000 قانون اساسی سوئد  17
0 155,000 مجموعه توافق‌های تشریفاتی چند جانبه حقوق جنگ  20 0 30,000 مجموعه قانون کار  19
0 60,000 قانون آیین دادرسی کیفری  22 0 50,000 مجموعه قوانین و مقررات اسناد لازم الاجرا  21
0 150,000 مجموعه قانون تجارت  24 0 60,000 بایسته های حقوقی برای استانداران  23
0 30,000 حقوق و تکالیف سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران  26 0 40,000 مجموعه سیاست های کلی نظام  25
0 120,000 مجموعه قانون مدنی  28 0 30,000 حقوق شهروندی در اراء امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری  27
0 55,000 قانون مدنی  30 0 20,000 مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر  29
0 75,000 قانون اساسی یونان  32 0 470,000 مجموعه قوانین و مقررات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران  31
0 65,000 مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری  34 0 40,000 قانون اساسی فدراسیون روسیه  33
0 220,000 مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)  36 0 50,000 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  35
0 40,000 مجموعه قانون بودجه سال 1394 کل کشور  38 0 45,000 مجموعه قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن  37
350,000 0 مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح  40 0 30,000 مجموعه قانون شهرداری  39
200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد هفتم  42 0 320,000 مجموعه نظریات حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور (سال 1390)  41
200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد پنجم  44 200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد ششم  43
0 80,000 مجموعه توافق های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق دیپلماتیک  46 200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد چهارم  45
0 3,500 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر راه و ترابری  48 0 2,000 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون  47
0 270,000 مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق عمومی در قرآن کریم  50 0 10,000 مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا  49
0 100,000 مجموعه قانون بودجه سال 1393 کل کشور  52 0 12,000 مجموعه تملک آپارتمان ها  51
0 120,000 مجموعه قوانین و مقررات احزاب،جمعیت ها وانجمن های سیاسی،مذهبی وصنفی  54 0 40,000 مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  53
1 صفحه
نشانی: خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708

 

فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
550,000 0 مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )  56 0 20,000 لوح فشرده مجموعه آرای دیوان عالی کشور  55
0 180,000 مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور  58 0 40,000 مجموعه وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در امور کیفری  57
0 60,000 مجموعه قوانین و مقررات برگزیده اجاره  60 0 20,000 مجموعه قانون نظام صنفی کشور  59
450,000 400,000 مجموعه قوانین و مقررات امنیت،اطلاعات و دفاع ملی  62 440,000 400,000 مجموعه قوانین و مقررات تجارت،ثبت شرکتها،علایم و اختراعات  61
0 90,000 مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان پیرامون لایحه حدود و قصاص و مقررات آن  64 0 60,000 مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر رفتار قضات  63
0 30,000 قانون داوری تجاری بین‌المللی   66 0 30,000 مجموعه قانون معادن و آیین نامه‌های آن  65
0 50,000 مجموعه قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن  68 0 40,000 مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری ها  67
200,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد دوم)  70 200,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد سوم)  69
0 30,000 بایسته های حقوقی برای وزرا  72 60,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد اول)  71
0 20,000 مجله حقوقی بین المللی (شماره 46)  74 220,000 0 مجموعه نظریات کیفری تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه (جلد دوم)  73
0 30,000 مجموعه سیاستهای کلی نظام  76 0 160,000 مجموعه نظریات حقوقی سال 1389 معاونت حقوقی رییس جمهور  75
0 40,000 مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری  78 0 30,000 حق مردم بر سلامتی در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  77
0 12,000 مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی  80 0 15,000 مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی  79
0 32,000 ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (مقالات ترجمه)  82 0 60,000 قانون اساسی آلمان  81
0 15,000 مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه های آن  84 0 160,000 مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان، مترجمان، حسابرسان و حسابداران رسمی  83
0 10,000 قانون اساسی عمان  86 0 60,000 مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت، کمیسیون های اصل 138 و نمایندگان ویژه رییس جمهور  85
0 20,000 قانون اساسی بحرین  88 0 20,000 قانون اساسی امارات متحده عربی  87
0 15,000 قانون اساسی کویت  90 0 20,000 قانون اساسی قطر  89
0 130,000 مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)  92 0 30,000 مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستور العملهای آن  91
0 70,000 قانون مدنی (لاتین)  94 0 50,000 صلاحیت تخییری  93
0 8,000 مجموعه آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری  96 240,000 0 فرهنگ حقوقی (فارسی- انگلیسی) و (انگلیسی- فارسی)  95
200,000 180,000 مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری (جلد اول)  98 0 12,000 قانون اساسی و قانون در کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری  97
0 20,000 قانون امور گمرکی  100 0 30,000 مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه های مربوط  99
250,000 0 مجموعه نظرهای مشورتی تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه  102 300,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره ششم - شماره 24)  101
0 60,000 قوانین اساسی کانادا - جلد اول ( فارسی ، انگلیسی)  104 0 60,000 قوانین اساسی کانادا - جلد دوم (فارسی، فرانسه)  103
60,000 0 تفکیک تقنین و اجراء تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه (شماره 19)  106 0 55,000 مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی  105
0 20,000 قانون اساسی بریتانیا  108 90,000 0 مبانی آراء و نظرات شورای نگهبان مستنبط از مشروح مذاکرات سال 1387 (شماره 21)  107
2 صفحه
نشانی: خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708

 

فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 10,000 شیوه نامه تدوین پیش نویس لوایح  110 0 7,000 مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان  109
0 35,000 قانون اساسی اسپانیا  112 165,000 150,000 مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح  111
170,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (شماره 14)  114 190,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی - دوره دوم (شماره 12)  113
0 15,000 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی  116 60,000 0 مشروح مذاکرات شورای نگهبان - دوره اول سال 1360 (شماره 23)  115
0 2,800 قانون اساسی کره جنوبی   118 0 5,500 قانون اساسی سوئیس  117
0 60,000 مجموعه نظریات شورای نگهبان (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی)   120 0 60,000 مشروح مذاکرات شورای نگهبان (دوره اول - سال 1359)  119
0 94,000 مجموعه مصوبات شورای عالی اداری - جلد دوم (1388-1376)  122 0 30,000 مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  121
0 40,000 حقوق شوراهای اداری   124 0 35,000 مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل  123
0 20,000 ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (ویژه مقالات ترجمه شده)  126 0 10,000 مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایرانی   125
0 30,000 سلب مصونیت دولت   128 0 55,000 مجموعه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوط  127
0 20,000 قانون اساسی گینه  130 0 20,000 قانون اساسی تونس   129
0 18,000 مجموعه قوانین و مقررات هدفمند کردن یارانه ها  132 0 5,000 مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت  131
110,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس دوره اول (شماره 13)  134 160,000 0 دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (جلد 20)  133
3 صفحه
نشانی:خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708