فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 140,000 مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشورجلددوم (آرای حقوقی)  2 0 75,000 مجموعه قوانین ومقررات انتخابات ریاست جمهوری  1
0 30,000 منشورحقوق شهروندی  4 0 80,000 مجموعه قانون امورگمرکی وآیین نامه اجرایی آن  3
0 185,000 مجموعه قانون تجارت (چاپ پنجم -ویرایش چهارم - رقعی - آبان 1395)  6 0 0 مجموعه قوانین ومقررات خانواده  5
0 80,000 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی  8 0 94,000 مجموعه مصوبات شورای عالی اداری  7
0 200,000 لوح جامع قوانین ومقررات  10 460,000 430,000 مجموعه قوانین ومقررات جرایم ومجازات ها  9
0 50,000 مجموعه قانون حمایت خانواده  12 0 100,000 مجموعه برگزیده قوانین مالیاتی  11
0 15,000 مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت  14 0 35,000 قانون مدیریت خدمات کشوری  13
0 50,000 مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث  16 0 50,000 مجموعه قانون صدور چک  15
0 50,000 قانون اساسی لبنان  18 0 50,000 مجموعه قانون بودجه سال1395 کل کشور  17
0 260,000 مجموعه قانون مجازات اسلامی (چاپ دوم - ویرایش اول - رقعی - اردیبهشت ماه 1395)  20 0 200,000 لوح همراه قوانین ومقررات  19
0 30,000 مجموعه قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های آن   22 0 130,000 مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک،شهرک‌ها و نواحی صنعتی  21
0 80,000 قانون مجازات اسلامی (چاپ نهم - ویرایش چهارم - جیبی - فروردین ماه 1395)  24 0 20,000 مجموعه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن   23
0 60,000 مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  26 0 120,000 مجموعه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط  25
0 25,000 مجموعه قانون شورای حل اختلاف  28 0 25,000 مجموعه قانون دریایی   27
0 95,000 مجموعه قوانین و مقررات برگزیده خدمت وظیفه عمومی  30 0 160,000 مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها  29
0 70,000 مجموعه قانون تجارت (چاپ دوم - ویرایش اول - جیبی - آبان ماه 1394)  32 0 60,000 مجموعه قانون وصولبرخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  31
0 55,000 قانون اساسی سوئد  34 0 140,000 مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری  33
0 30,000 مجموعه قانون کار  36 0 200,000 مجموعه قانون مدنی (چاپ دهم - ویرایش نهم - وزیری - مهرماه 1394)  35
0 50,000 مجموعه قوانين و مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء   38 0 155,000 مجموعه قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي مربوط به حقوق جنگ   37
0 60,000 بایسته های حقوقی برای استانداران  40 0 60,000 قانون آیین دادرسی کیفری (چاپ هفتم - ویرایش سوم - جیبی - شهریور ماه 1394)  39
0 30,000 حقوق و تکالیف سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران  42 0 40,000 مجموعه سیاست های کلی نظام  41
0 55,000 قانون مدنی (چاپ چهارم - ویرایش اول - جیبی - تیرماه 1394)  44 0 20,000 مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر  43
0 40,000 قانون اساسی فدراسیون روسیه  46 0 75,000 قانون اساسی یونان  45
0 40,000 مجموعه قانون بودجه سال 1394 کل کشور  48 0 65,000 مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری  47
0 320,000 مجموعه نظریات حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور (سال 1390)  50 350,000 0 مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح  49
200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد ششم  52 200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد هفتم  51
200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد چهارم  54 200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد پنجم  53
1 صفحه
نشانی: خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708

 

فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 2,000 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون  56 0 80,000 مجموعه توافق های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق دیپلماتیک  55
0 10,000 مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا  58 0 3,500 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر راه و ترابری  57
0 100,000 مجموعه قانون بودجه سال 1393 کل کشور  60 0 12,000 مجموعه تملک آپارتمان ها  59
0 20,000 لوح فشرده مجموعه آرای دیوان عالی کشور  62 0 40,000 مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  61
0 40,000 مجموعه وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در امور کیفری  64 550,000 0 مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )  63
0 20,000 مجموعه قانون نظام صنفی کشور  66 0 180,000 مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور  65
0 60,000 مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر رفتار قضات  68 450,000 400,000 مجموعه قوانین و مقررات امنیت،اطلاعات و دفاع ملی  67
0 30,000 مجموعه قانون معادن و آیین نامه‌های آن  70 0 90,000 مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان پیرامون لایحه حدود و قصاص و مقررات آن  69
0 40,000 مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری ها  72 0 30,000 قانون داوری تجاری بین‌المللی   71
200,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد سوم)  74 0 50,000 مجموعه قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن  73
0 30,000 بایسته های حقوقی برای وزرا  76 200,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد دوم)  75
0 20,000 مجله حقوقی بین المللی (شماره 46)  78 220,000 0 مجموعه نظریات کیفری تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه (جلد دوم)  77
0 30,000 مجموعه سیاستهای کلی نظام  80 0 160,000 مجموعه نظریات حقوقی سال 1389 معاونت حقوقی رییس جمهور  79
0 15,000 مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی  82 0 40,000 مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری  81
0 60,000 قانون اساسی آلمان  84 0 12,000 مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی  83
0 160,000 مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان، مترجمان، حسابرسان و حسابداران رسمی  86 0 32,000 ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (مقالات ترجمه)  85
0 10,000 قانون اساسی عمان  88 0 15,000 مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه های آن  87
0 20,000 قانون اساسی بحرین  90 0 20,000 قانون اساسی امارات متحده عربی  89
0 15,000 قانون اساسی کویت  92 0 20,000 قانون اساسی قطر  91
0 50,000 صلاحیت تخییری  94 0 130,000 مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)  93
0 12,000 قانون اساسی و قانون در کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری  96 0 70,000 قانون مدنی (لاتین)  95
0 30,000 مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه های مربوط  98 200,000 180,000 مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری (جلد اول)  97
300,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره ششم - شماره 24)  100 0 20,000 قانون امور گمرکی  99
0 60,000 قوانین اساسی کانادا - جلد دوم (فارسی، فرانسه)  102 250,000 0 مجموعه نظرهای مشورتی تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه  101
0 55,000 مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی  104 0 60,000 قوانین اساسی کانادا - جلد اول ( فارسی ، انگلیسی)  103
90,000 0 مبانی آراء و نظرات شورای نگهبان مستنبط از مشروح مذاکرات سال 1387 (شماره 21)  106 60,000 0 تفکیک تقنین و اجراء تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه (شماره 19)  105
0 7,000 مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان  108 0 20,000 قانون اساسی بریتانیا  107
2 صفحه
نشانی: خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708

 

فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 35,000 قانون اساسی اسپانیا  110 0 10,000 شیوه نامه تدوین پیش نویس لوایح  109
170,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (شماره 14)  112 190,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی - دوره دوم (شماره 12)  111
0 15,000 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی  114 60,000 0 مشروح مذاکرات شورای نگهبان - دوره اول سال 1360 (شماره 23)  113
0 2,800 قانون اساسی کره جنوبی   116 0 5,500 قانون اساسی سوئیس  115
0 30,000 مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  118 0 60,000 مشروح مذاکرات شورای نگهبان (دوره اول - سال 1359)  117
0 40,000 حقوق شوراهای اداری   120 0 35,000 مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل  119
0 20,000 ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (ویژه مقالات ترجمه شده)  122 0 10,000 مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایرانی   121
0 30,000 سلب مصونیت دولت   124 0 55,000 مجموعه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوط  123
0 20,000 قانون اساسی گینه  126 0 20,000 قانون اساسی تونس   125
160,000 0 دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (جلد 20)  128 0 18,000 مجموعه قوانین و مقررات هدفمند کردن یارانه ها  127
160,000 0 دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (جلد 20)  130 110,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس دوره اول (شماره 13)  129
3 صفحه
نشانی:خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708