فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 50,000 مجموعه قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالت در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه-چاپ سوم  2 0 110,000 قانون آیین دادرسی کیفری ومقررات آن  1
0 140,000 مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشورجلددوم (آرای حقوقی)  4 0 75,000 مجموعه قوانین ومقررات انتخابات ریاست جمهوری  3
0 30,000 منشورحقوق شهروندی  6 0 80,000 مجموعه قانون امورگمرکی وآیین نامه اجرایی آن  5
0 185,000 مجموعه قانون تجارت (چاپ پنجم -ویرایش چهارم - رقعی - آبان 1395)  8 0 0 مجموعه قوانین ومقررات خانواده  7
0 80,000 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی  10 0 94,000 مجموعه مصوبات شورای عالی اداری  9
0 200,000 لوح جامع قوانین ومقررات  12 460,000 430,000 مجموعه قوانین ومقررات جرایم ومجازات ها  11
0 50,000 مجموعه قانون حمایت خانواده  14 0 100,000 مجموعه برگزیده قوانین مالیاتی  13
0 15,000 مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت  16 0 35,000 قانون مدیریت خدمات کشوری  15
0 50,000 مجموعه قانون بودجه سال1395 کل کشور  18 0 50,000 مجموعه قانون صدور چک  17
0 200,000 لوح همراه قوانین ومقررات  20 0 50,000 قانون اساسی لبنان  19
0 130,000 مجموعه قوانین و مقررات صنایع کوچک،شهرک‌ها و نواحی صنعتی  22 0 260,000 مجموعه قانون مجازات اسلامی (چاپ دوم - ویرایش اول - رقعی - اردیبهشت ماه 1395)  21
0 20,000 مجموعه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی آن   24 0 30,000 مجموعه قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های آن   23
0 120,000 مجموعه قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران و مقررات مرتبط  26 0 80,000 قانون مجازات اسلامی (چاپ نهم - ویرایش چهارم - جیبی - فروردین ماه 1395)  25
0 25,000 مجموعه قانون دریایی   28 0 60,000 مجموعه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  27
0 160,000 مجموعه قوانین و مقررات زندان‌ها  30 0 25,000 مجموعه قانون شورای حل اختلاف  29
0 60,000 مجموعه قانون وصولبرخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  32 0 95,000 مجموعه قوانین و مقررات برگزیده خدمت وظیفه عمومی  31
0 140,000 مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری  34 0 70,000 مجموعه قانون تجارت (چاپ دوم - ویرایش اول - جیبی - آبان ماه 1394)  33
0 200,000 مجموعه قانون مدنی (چاپ دهم - ویرایش نهم - وزیری - مهرماه 1394)  36 0 55,000 قانون اساسی سوئد  35
0 155,000 مجموعه قوانين توافق‌هاي حقوقي تشريفاتي مربوط به حقوق جنگ   38 0 30,000 مجموعه قانون کار  37
0 60,000 قانون آیین دادرسی کیفری (چاپ هفتم - ویرایش سوم - جیبی - شهریور ماه 1394)  40 0 50,000 مجموعه قوانين و مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء   39
0 40,000 مجموعه سیاست های کلی نظام  42 0 60,000 بایسته های حقوقی برای استانداران  41
0 20,000 مجموعه قوانین روابط موجر و مستاجر  44 0 30,000 حقوق و تکالیف سازمان‌های غیردولتی در نظام حقوقی ایران  43
0 75,000 قانون اساسی یونان  46 0 55,000 قانون مدنی (چاپ چهارم - ویرایش اول - جیبی - تیرماه 1394)  45
0 65,000 مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری  48 0 40,000 قانون اساسی فدراسیون روسیه  47
350,000 0 مجموعه جرایم و دادرسی نیروهای مسلح  50 0 40,000 مجموعه قانون بودجه سال 1394 کل کشور  49
200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد هفتم  52 0 320,000 مجموعه نظریات حقوقی معاونت حقوقی رییس جمهور (سال 1390)  51
200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد پنجم  54 200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد ششم  53
1 صفحه
نشانی: خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708

 

فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 80,000 مجموعه توافق های حقوقی تشریفاتی چند جانبه حقوق دیپلماتیک  56 200,000 0 مجموعه گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ابران - ایالات متحده-جلد چهارم  55
0 3,500 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر راه و ترابری  58 0 2,000 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر تعاون  57
0 12,000 مجموعه تملک آپارتمان ها  60 0 10,000 مجموعه وظایف و اختیارات مشترک وزرا  59
0 40,000 مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  62 0 100,000 مجموعه قانون بودجه سال 1393 کل کشور  61
550,000 0 مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری ( جلد دوم )  64 0 20,000 لوح فشرده مجموعه آرای دیوان عالی کشور  63
0 180,000 مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور  66 0 40,000 مجموعه وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری در امور کیفری  65
450,000 400,000 مجموعه قوانین و مقررات امنیت،اطلاعات و دفاع ملی  68 0 20,000 مجموعه قانون نظام صنفی کشور  67
0 90,000 مبانی فقهی آرای فقهای شورای نگهبان پیرامون لایحه حدود و قصاص و مقررات آن  70 0 60,000 مجموعه قوانین و مقررات نظارت بر رفتار قضات  69
0 30,000 قانون داوری تجاری بین‌المللی   72 0 30,000 مجموعه قانون معادن و آیین نامه‌های آن  71
0 50,000 مجموعه قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن  74 0 40,000 مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات و خبرگزاری ها  73
200,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد دوم)  76 200,000 0 گزارش آرای دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده (جلد سوم)  75
220,000 0 مجموعه نظریات کیفری تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه (جلد دوم)  78 0 30,000 بایسته های حقوقی برای وزرا  77
0 160,000 مجموعه نظریات حقوقی سال 1389 معاونت حقوقی رییس جمهور  80 0 20,000 مجله حقوقی بین المللی (شماره 46)  79
0 40,000 مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری  82 0 30,000 مجموعه سیاستهای کلی نظام  81
0 12,000 مجموعه قوانین و مقررات مترجمان رسمی  84 0 15,000 مجموعه قوانین و مقررات حسابرسان و حسابداران رسمی  83
0 32,000 ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (مقالات ترجمه)  86 0 60,000 قانون اساسی آلمان  85
0 15,000 مجموعه قانون نوسازی و عمران شهری و آیین نامه های آن  88 0 160,000 مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان، مترجمان، حسابرسان و حسابداران رسمی  87
0 20,000 قانون اساسی امارات متحده عربی  90 0 10,000 قانون اساسی عمان  89
0 20,000 قانون اساسی قطر  92 0 20,000 قانون اساسی بحرین  91
0 130,000 مجموعه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394-1390)  94 0 15,000 قانون اساسی کویت  93
0 70,000 قانون مدنی (لاتین)  96 0 50,000 صلاحیت تخییری  95
200,000 180,000 مجموعه قوانین و مقررات هواپیمایی کشوری (جلد اول)  98 0 12,000 قانون اساسی و قانون در کلام امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری  97
0 20,000 قانون امور گمرکی  100 0 30,000 مجموعه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و آیین نامه های مربوط  99
250,000 0 مجموعه نظرهای مشورتی تنقیح شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه  102 300,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره ششم - شماره 24)  101
0 60,000 قوانین اساسی کانادا - جلد اول ( فارسی ، انگلیسی)  104 0 60,000 قوانین اساسی کانادا - جلد دوم (فارسی، فرانسه)  103
60,000 0 تفکیک تقنین و اجراء تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه (شماره 19)  106 0 55,000 مجموعه قوانین و مقررات مراجع نظارتی  105
0 20,000 قانون اساسی بریتانیا  108 90,000 0 مبانی آراء و نظرات شورای نگهبان مستنبط از مشروح مذاکرات سال 1387 (شماره 21)  107
2 صفحه
نشانی: خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708

 

فهرست انتشارات

اداره چاپ و انتشارات معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات

   
قیمت نوع جلد 2 قیمت شومیز نام کتاب ردیف قیمت گالینگور قیمت شومیز نام کتاب ردیف
0 10,000 شیوه نامه تدوین پیش نویس لوایح  110 0 7,000 مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق انسان  109
190,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی - دوره دوم (شماره 12)  112 0 35,000 قانون اساسی اسپانیا  111
60,000 0 مشروح مذاکرات شورای نگهبان - دوره اول سال 1360 (شماره 23)  114 170,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره هفتم (شماره 14)  113
0 5,500 قانون اساسی سوئیس  116 0 15,000 مجموعه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی  115
0 60,000 مشروح مذاکرات شورای نگهبان (دوره اول - سال 1359)  118 0 2,800 قانون اساسی کره جنوبی   117
0 35,000 مصونیت قضایی دولت در حقوق بین الملل  120 0 30,000 مجموعه دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق  119
0 10,000 مجموعه قوانین و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایرانی   122 0 40,000 حقوق شوراهای اداری   121
0 55,000 مجموعه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مقررات مربوط  124 0 20,000 ویژه نامه مجله حقوقی بین المللی (ویژه مقالات ترجمه شده)  123
0 20,000 قانون اساسی تونس   126 0 30,000 سلب مصونیت دولت   125
0 18,000 مجموعه قوانین و مقررات هدفمند کردن یارانه ها  128 0 20,000 قانون اساسی گینه  127
110,000 0 مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس دوره اول (شماره 13)  130 160,000 0 دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران (جلد 20)  129
3 صفحه
نشانی:خیابان ولی عصر(عج) نرسیده به خیابان جمهوری اسلامی شماره 1158 - تلفن 66492708