آخرین خبرها

پیوند ها
 
خبر
  ساعت : ١٤:٣٠   ١٣٩١/٠٤/١٠ : مورخ  

انتشار مجموعه قوانین بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری
    انتشار مجموعه قوانین بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری  


     با تلاش معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات مجموعه قوانین و مقررات ، معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برای دوین بار به زینت طبع آراسته شد.
این کتاب که بنا به سفارش صندوق تامین خسارت های بدنی در ١٦٤ صفحه با شمارگان ٥٠٠٠ جلد با واژه نامه تفصیلی و زیر نویس های تنقیحی و توضیحی در بخش های زیر آماده سازی شده است.
١- قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی
٢- قوانین و موافقتنامه های بین المللی مرتبط
٣- آیین نامه ها و تصویب نامه های مرتبطمصوبات شورای عالی بیمه
٤-بخشنامه ها و دستورالعملهای رییس قوه قضاییه

 
   

تهران - خیابان ولی عصر (عجل الله فرجه الشریف) - نرسیده به تقاطع خیابان جمهوری اسلامی- شماره ١١٥٨

تلفن : ٦٦٤٢٧٠٨ ٢١ ٠٠٩٨