.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 29 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1390   سال انتشار
 12   نوبت چاپ
 600   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 2000   شمارگان
 90000 - [100000جلد سخت] ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9789645849830   شابک
602-1-1-12-2   کد انتشار
 
  توضيحات :