.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 29 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1392   سال انتشار
 10   نوبت چاپ
 458   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 2000   شمارگان
 160000 - [180000جلد سخت] ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786006747507   شابک
5/10702/92   کد انتشار
 
  توضيحات :