.:اداره چاپ و انتشارات :.
          یکشنبه 29 مرداد 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری- جلد اول   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
 ---   مترجم
 1390   سال انتشار
 11   نوبت چاپ
 606   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 2000   شمارگان
 90000 - [100000جلد سخت] ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز- گالينگور   نوع جلد
 9789645849243   شابک
602-1-1-11-2   کد انتشار
 
  توضيحات :