.:اداره چاپ و انتشارات :.
          یکشنبه 29 مرداد 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون مدنی (چاپ دهم - ویرایش نهم - وزیری - مهرماه 1394)   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 94   سال انتشار
 10   نوبت چاپ
 448   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 200000ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434451   شابک
701-2-0-10-2   کد انتشار
 
  توضيحات :