.:اداره چاپ و انتشارات :.
          سه شنبه 04 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
قانون اساسی سوئد   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1394   سال انتشار
 0   نوبت چاپ
 136   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 0ریال   قیمت
 رقعی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 5-47-7434-600-978   شابک
2-1-18-1-1900   کد انتشار
 
  توضيحات :