.:اداره چاپ و انتشارات :.
          جمعه 01 مهر 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون آیین دادرسی کیفری   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1394   سال انتشار
 2   نوبت چاپ
 352   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 140000ریال   قیمت
 رقعی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434413   شابک
602-11-0-2-2   کد انتشار
 
  توضيحات :