.:اداره چاپ و انتشارات :.
          دوشنبه 04 اردیبهشت 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون دریایی   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1394   سال انتشار
 2   نوبت چاپ
 87   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 25000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434482   شابک
415-2-0-2-2   کد انتشار
 
  توضيحات :