.:اداره چاپ و انتشارات :.
          جمعه 01 مهر 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری،صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1394   سال انتشار
 4   نوبت چاپ
 502   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 240000ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434284   شابک
428-1-0-4-2   کد انتشار
 
  توضيحات :