.:اداره چاپ و انتشارات :.
          جمعه 01 مهر 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
قانون مجازات اسلامی (چاپ نهم - ویرایش چهارم - جیبی - فروردین ماه 1395)   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 9   نوبت چاپ
 270   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 80000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434550   شابک
601-6-0-9-2   کد انتشار
 
  توضيحات :