.:اداره چاپ و انتشارات :.
          سه شنبه 04 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
قانون مجازات اسلامی   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 9   نوبت چاپ
 270   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 80000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 0-55-7434-600-978   شابک
2-9-0-6-602   کد انتشار
 
  توضيحات :