.:اداره چاپ و انتشارات :.
          جمعه 01 مهر 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 4   نوبت چاپ
 184   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 60000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434567   شابک
410-2-0-4-2   کد انتشار
 
  توضيحات :