.:اداره چاپ و انتشارات :.
          سه شنبه 04 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 4   نوبت چاپ
 184   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 60000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 7-56-7434-600-978   شابک
2-4-0-2-410   کد انتشار
 
  توضيحات :