.:اداره چاپ و انتشارات :.
          سه شنبه 04 بهمن 1395  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه تملک آپارتمان‌ها   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1394   سال انتشار
 3   نوبت چاپ
 54   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 20000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 1-58-7434-600-978   شابک
2-3-0-2-715   کد انتشار
 
  توضيحات :