.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 01 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه آیین نامه داخلی هیات دولت   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 7   نوبت چاپ
 32   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 15000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
    شابک
104-35-2-0-7-2   کد انتشار
 
  توضيحات :