.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 01 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
قانون مدیریت خدمات کشوری   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 4   نوبت چاپ
 112   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 35000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
    شابک
1504-2-0-4-2   کد انتشار
 
  توضيحات :