.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 01 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین ومقررات جرایم ومجازات ها   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 11   نوبت چاپ
 800   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 430000 - [460000جلد سخت] ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434741   شابک
  کد انتشار
 
  توضيحات :