.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 01 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 0   نوبت چاپ
 184   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 80000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434772   شابک
702-3-0-4-2   کد انتشار
 
  توضيحات :