.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 01 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قانون تجارت (چاپ پنجم -ویرایش چهارم - رقعی - آبان 1395)   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 0   نوبت چاپ
 368   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 0   شمارگان
 185000ریال   قیمت
 رقعی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434789   شابک
4013052   کد انتشار
 
  توضيحات :