.:اداره چاپ و انتشارات :.
          چهارشنبه 01 شهریور 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
قانون آیین دادرسی کیفری ومقررات آن   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1395   سال انتشار
 8   نوبت چاپ
 240   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 3000   شمارگان
 110000ریال   قیمت
 جیبی   قطع
 شومیز   نوع جلد
 9786007434888   شابک
60210082   کد انتشار
 
  توضيحات :