.:اداره چاپ و انتشارات :.
          یکشنبه 29 مرداد 1396  
      مشخصات      
 
كتاب
مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی - جلد اول   نام کتاب
    موضوع
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   تهیه کننده
    مترجم
 1390   سال انتشار
 9   نوبت چاپ
 568   تعداد صفحه
 معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات   ناشر
 2000   شمارگان
 110000 - [120000جلد سخت] ریال   قیمت
 وزیری   قطع
 شومیز- گالينگور   نوع جلد
 9789645849649   شابک
702-1-1-9-2   کد انتشار
 
  توضيحات :