امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1» (اعاده شده از شورای نگهبان (2))
1398/02/21

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره برداران بناهای تاریخی ـ فرهنگی»
1398/02/21

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح بند (16) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»
1398/02/21

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» (مواد (3 و 4) ـ تاریخ تعلق مالیات)
1398/02/21

رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ از فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
1398/02/21

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "لايحه حفاظت از خاك"
1398/02/21

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "لايحه پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان"
1398/02/21

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهای كلي‌ اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن"
1398/02/21

نظر شوراي نگهبان درخصوص تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح استفساريه جزء (6) بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران"
1398/02/21

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني"
1398/02/21

نظر شوراي نگهبان درخصوص مغايرت مصوبه مجلس شوراي اسلامي با موضوع "لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد"
1398/02/21

رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تادیه)
1398/02/21

رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ 1396/۵/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
1398/02/21

رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
1398/02/21

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه وصول درآمد حاصل از عوارض خرده فروشی سیگار موضوع ردیف درآمدی 160190
1398/02/21

خلاصه مذاکرات جلسات علنی سه شنبه 17 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/02/18

مصوبه شورای عالی بیمه درخصوص سهم شرکتهای بیمه از مبلغ 3000 میلیارد ریال موضوع بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1398 كل كشور
1398/02/17

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین آقای تورج دهقانی زنگنه به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
1398/02/17

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 16 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/02/17

خلاصه مذاکرات جلسه علنی یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/02/16


صفحه10از150