امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح استفساریه ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
1396/12/12

اعلام وصول طرح استفساریه چگونگی امهال وام
1396/12/12

اعلام وصول طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه‌های علوم پزشکی بر سازمان انتقال خون ایران
1396/12/06

اعلام وصول طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم
1396/12/06

اعلام وصول طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
1396/12/06

اعلام وصول طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران
1396/12/06

سیر تکوینی ساختار کمیسیون‌های مجلس (از سال 1285 تاکنون)
1396/11/30

اعلام وصول طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولهبری و تهلنجی)
1396/11/11


صفحه10از10