امروز 1398/04/06
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار آراء حقوقی


رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ ـ ۱39۶/۵/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
1398/02/30

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره 94/۱۸۴۸۴۷ ـ 1394/۷/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1398/02/30

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ 1386/۲/4 سازمان امور مالیاتی کشور
1398/02/29

رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ 1395/۱۰/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان کردستان
1398/02/29

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
1398/02/29

رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/02/29

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
1398/02/28

رأی شماره ۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1398/02/25

رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ از فصل سوم آیین‌نامه استخدامی شرکت سرمایه‌گذاری سازمان بیمه سلامت ایران
1398/02/21

رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال ماده ۱۲ مصوبه جلسه شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۷ در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تأخیر تادیه)
1398/02/21

رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ 1396/۵/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
1398/02/21

رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
1398/02/21

رأی شماره‌ های ۱۸۳۶ و ۱۸۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۱۶ـ۹۵ درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و یا تغییر کاربری املاک مسکونی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شاهین شهر
1398/02/15

رأی شماره ۲۰۷۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲/۲/325 ـ 1395/3/22 سازمان نظام وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
1398/02/07

رأی شماره‌ های ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۱۵ آیین‌ نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ ها مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ و ماده ۶ و تبصره ۴ بند ۴ ماده ۴ ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ ها مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱
1398/02/07

رأی شماره ۲۰۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۴/۹۲/۴663/ش ـ 1392/09/06 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد
1398/02/07

رأی شماره ۲۰۳۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۱۲۲۵۵ـ1394/06/14 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1398/02/07

رأی شماره ۲۰۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 28/1451 ـ 1381/06/09 و بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره 20/1/67857 ـ 1387/06/16 از مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان
1398/02/07

رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
1398/02/07

رأی شماره ۲۰۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌ العاده‌ های مشمول کسر حق بیمه تا میزانی که حق بیمه از آن کسر شده مجاز است
1398/02/07


صفحه2از20