امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


طرح مدیریت تعارض منافع
1397/12/26

طرح ممنوعیت تبلیغ کلاسهای خصوصی
1397/12/13

طرح اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان
1397/12/12

طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی
1397/12/11

طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (49) قانون اساسی
1397/12/07

طرح استفساریه تبصره 4 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1397/12/07

طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی
1397/11/17

طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی
1397/11/17

طرح دفاتر اسناد رسمی
1397/11/17

طرح تعویق واگذاری شرکتهای دولتی دارای طرحهای تثبیت و توسعه
1397/11/16

طرح اصلاح قانون جرم سیاسی
1397/11/15

طرح اصلاحات پراسنج (پارامتریک) قانون تأمین اجتماعی
1397/11/14

طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان
1397/11/02

طرح سهمیه بندی بنزین
1397/11/02

طرح استفساریه جزء (4) بند «ب» تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی
1397/11/02

طرح استفساریه بند «ب» ماده (159) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
1397/11/02

طرح اصلاح تبصره (1) و حذف تبصره های (2) تا (4) بند (الف) و اصلاح بند (ب) ماده (13) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
1397/10/24

طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف
1397/10/23

طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
1397/10/23

طرح انتقال وزارتخانه های دولت از تهران به استان های مستعد و دارای شرایط در یک دوره پنجساله
1397/10/15


صفحه2از10