امروز 1398/04/06
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار آراء حقوقی


رأی شماره ۲۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: ابطال
۱) ماده ۲ درخصوص حذف پارکینگ در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
۲) ماده ۱۶ سال ۱۳۹۴ و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۵ درخصوص عوارض تغییر کاربری
۳) بند «هـ» ماده ۱ تعرفه عوارض تفکیک اعیانی و عرصه املاک مسکونی، اداری و تجاری و عوارض پارکینگ و بالکن در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر ایوان کی
1398/02/04

رأی شماره ۲۱۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش درخصوص وضع عوارض برای فروش بلیط کنسرت
1398/02/04

رأی شماره ۲۱۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۲ دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
1398/02/04

رأی شماره ۲۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال فراز اول بند ۱۲ـ ۵ از ماده ۱۲ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر گنبد کاووس در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
1398/02/03

رأی شماره ۲۱۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
1398/02/03

رأی شماره ۲۱۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قم در سال ۱۳۹۷ در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
1398/02/03

رأی شماره ۲۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 53/020/234426 ـ 1394/4/2 سازمان امور اراضی کشور
1398/02/03

رأی شماره‌ های ۱۸۴۹ الی ۱۸۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ 1396/02/18 فی‌مابین بنیاد شهید امور ایثارگران و سازمان بنادر و دریانوردی در مورد سهمیه استخدامی ایثارگران و عدم ابطال بند ۷ صورتجلسه مذکور
1398/02/03

رأی شماره ۱۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه جلسه ۳۴۶ شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) ابلاغی به شماره 160/2307/5514 ـ 1396/03/13 با موضوع مجوز اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه کاره
1398/01/28

رأی شماره ۱۹۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره 5 از تعرفه شماره ۳ و تبصره 6 از تعرفه شماره ۴ فصل یک. عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر اراک
1398/01/27

رأی شماره ۱۹۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۲۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و ۲۱ عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد
1398/01/27

رأی شماره ۱۶۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تصویبنامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴ هـ ـ 1396/02/20 هیأت وزیران
1398/01/27

رأی شماره ۱۹۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ـ ج و تبصره ۲ الحاقی مصوبه شماره 94/5676/ص ـ 1394/11/08 و تبصره ۳ ماده ۲۱ مصوبه شماره 95/5694ص ـ 1395/10/22 شورای اسلامی شهر شیراز
1398/01/27

رأی شماره ۱۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/01/27

رأی شماره ۱۹۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه اصلاح ماده ۱ آیین‌ نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت موضوع تصویبنامه شماره ۴۱۴۷/ت ۲۶۳۰۹هـ ـ 1381/02/04 هیأت وزیران
1398/01/27

رأی شماره‌های ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه‌ های شماره 60/119359 - 1396/05/22 و 60/124003 ـ 1396/06/09 وزیر صنعت، معدن و تجارت
1398/01/27

رأی شماره ۱۸۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲۴۰۴ ـ 1392/11/13 شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
1398/01/26

رأی شماره‌ های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه‌های ۲۰۲/ص/۲۵۰۱۸ مورخ 1396/04/01مدیریت استان قم (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و 710/5 ـ 1396/03/10 معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
1398/01/26

رأی شماره ۱۹۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور
1398/01/26

رأی شماره ۱۹۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه ۳۱۰۶۲/ش الف س مورخ 1391/10/27 شورای اسلامی شهر شیراز در مورد معافیت یا تخفیف از عوارض صدور پروانه ساختمانی خانواده‌ های شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران
1398/01/26


صفحه3از20