امروز 1398/04/06
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار لوایح


لایحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوری اسلامی ايران و دولت جمهوری اسلووني
1396/08/22

لايحه «حمايت از محيط‌بانان و جنگلبانان»
1396/08/22

لایحه تشکیل شورای عالی ایمنی حمل و نقل کشور
1396/08/22

لايحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشويي"
1396/08/22

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي مواد غذايي فسادپذير و تجهيزات خاص كاربردي براي اينگونه جابجاييها
1396/08/20

لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم
1396/08/16

لايحه « الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مشترك ايمني مديريت سوخت مصرف شده و ايمني مديريت پسماند پرتوزا»
1396/08/02

لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام
1396/08/02

لایحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه وابسته به بانك توسعه اسلامي
1396/07/29

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درخصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
1396/07/29

لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه
1396/07/29

لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
1396/07/29

لایحه اصلاح بند (2) ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر
1396/07/29

لایحه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی لار
1396/07/29

لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق
1396/07/29

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
1396/07/29

لایحه اجازه اصلاح اساسنامه شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)
1396/07/29

لايحه "موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان راجع به همکاری در زمینه پیشگیری، محدودسازی و کاهش پیامدهای شرایط اضطراری"
1396/07/26

لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب 1351- با اصلاحات بعدی آن
1396/07/26

لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در شركت بين المللي نقدينگي اسلامي
1396/07/26


صفحه4از5