امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار آراء حقوقی


رأی شماره ۱۹۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۹ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره ۳۰۰/44694 ـ 1395/08/24 در مورد حذف حریم قانونی شهر سردرود
1398/01/26

رأی شماره ۱۶۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره‌ های ۴ و ۶ تعرفه عوارض شماره ۲۱ شهرداری یاسوج در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج
1398/01/25

رأی شماره ۱۶۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1388/2/1 موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره 120/16845 ـ 1388/05/18 مصوب شورای عالی آموزش و پرورش
1398/01/25

رأی شماره ۱۱۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
1398/01/25

رأی شماره ۱۷۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/01/25

رأی شماره ۱۹۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲/۲۰/۲۷۷۲ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
1398/01/25

رأی شماره ۱۹۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی
1398/01/25

رأی شماره ۱۹۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندهای آن از مصوبه شورای اسلامی شهر فاضل‌ آباد درخصوص وضع عوارض برای تابلوهای معرّف
1398/01/25

رأی شماره 1894 الی 1896 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۲۸، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، از مصوبه شماره ۱/۷۵۹/ش خ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
1398/01/20

رأی شماره 1915-1914 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱۰ از بند ۴ـ ۱ـ ۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهریار و بند ۴ـ ۱ـ ۲ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهریار
1398/01/20

رأی شماره ۱۹۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره‌ های ۴، ۶ و ۷ از ماده 4 و بندهای ۱ و ۲ از تبصره یک ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شهرداری ملایر از مصوبات شورای اسلامی شهر ملایر
1398/01/18

رای شماره 1997 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه اصلاح ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 81 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره 4147/ت 26309هـ - 1381/2/4هیات وزیران
1398/01/06

رأی شماره ۱۸۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۶۱ ـ ۱۳۹۳/۵/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور
1397/12/28

رأی شماره۱۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت استان گیلان در گردهمایی مورخ ۲۲ و ۲۳ آبان ۱۳۹۵
1397/12/28

رأی شماره ۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره ۱۸/۹۵/۱۴۷۱۱۲/پ/د ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲
1397/12/27

رأی شماره ۱۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه مورخ 1395/۲/1 هیأت امنای دانشگاه بوعلی سینا همدان
1397/12/27

رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ 1392/۱۰/26 و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸/ش ـ 1392/۱۰/26 مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور
1397/12/27

رأی شماره ۱۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تعرفه‌ های شماره ۷ و ۹ تعرفه‌ عوارض محلی سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1397/12/27

رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌ های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌ نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن
1397/12/25

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴/۹۳/۴۶۱/ش ـ ۱۳۹۳/۸/۵ مصوب شورای اسلامی شهر آباده
1397/12/25


صفحه4از20