امروز 1398/04/31
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار مقررات


دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع نحوه اجرای بند ز بصره 8 قانون بودجه سال 1398
1398/04/01

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی در ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
1398/04/01

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص الحاق یک بند جدید به ماده 4 آیین نامه شورای اجتماعی کشور (مصوب 1395/12/3 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
1398/04/01

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص انتخاب رییس و اعضای شورای تخصصی حوزوی
1398/04/01

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی
1398/03/28

آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین
1398/03/27

آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
1398/03/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرتهای اساسی طرح جامع بجنورد ـ تغییر کاربری ۹/۱ هکتاری
1398/03/26

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر مورد
1398/03/26

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اضافه شدن معاون ذی ربط معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به ترکیب شورای هماهنگی مراکز لرزه نگاری و شتاب گذاری کشور
1398/03/26

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی بر انجام تکالیف نظارتی خود بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چهارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها
1398/03/25

آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/03/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتقال شرکت های آب منطقه ای، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از پیوست شماره 2 آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاههای اقتصادی با هر یک از سه گروه اقتصادی مصرح در ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به پیوست شماره 1 آیین نامه مذکور
1398/03/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین آقای هادی حق شناس به عنوان استاندار گلستان
1398/03/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین آقای حسین کلانتری به عنوان استاندار کهگیلویه و بویراحمد
1398/03/25

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع رفع ابهام درخصوص مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر - شروط مقرر در بند ت ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درآمد موضوع مواد 156 و 227 - ماده 238 - جریمه ماده 272 - تخفیفات فروش
1398/03/25

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
1398/03/22

تصوببنامه هیات وزیران درخصوص اجازه ورود، ترخیص و شماره گذاری یک دستگاه وانت تویوتا هایلوکس اهدایی توسط سازمان بهداشت جهانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1398/03/22

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شماره گذاری 8 دستگاه اتوبوس دو اتاقک شهری دارای استاندارد آلایندگی یورو 3 و 38 دستگاه اتوبوس دو اتاقک شهری دارای استاندارد یورو 4
1398/03/22

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 3 آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
1398/03/22


صفحه5از66