امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار آراء حقوقی


رأی شماره ۱۸۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1397/12/19

رأی شماره ۱۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۴ مصوبه شماره 9/56 ـ 1381/۱/24 و بند ۱ مصوبه شماره ۳ ـ 1396/۲/2 مصوب شورای اسلامی شهرستان نقده
1397/12/19

رأی شماره ۱۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۴ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اراک در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
1397/12/19

رأی شماره ۱۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
1397/12/19

رأی شماره‌های ۱۷۸۹ـ ۱۷۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ و بندهای ۱ـ ۱، ۲ـ ۱ و تبصره ذیل آن از مصوبه مورخ 1393/۴/29 و بندهای ۳ـ ۱، ۳ـ ۲، ۳ـ ۳، ۳ـ ۵ و ۳ـ۶ مصوبه مورخ 1393/۱۰/2۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان
1397/12/19

رأی شماره ۱۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه دستور یازدهم از صورتجلسه پنجمین نشست عادی از دوره ششم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1395/10/07
1397/12/14

رأی شماره ۱۷۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند «و» ماده ۳ صورتجلسه کمیته چهار نفره مورخ 1392/07/02 اداره کل راه و شهرسازی
1397/12/13

رأی ۱۷۸۷ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبات شماره ۲۲۸۱ـ 1380/06/11، ۱۱۷۶۱/ ۹۴/ ۴/ش ـ 1394/08/27 و ۱۰۵۳۸/ ۹۴/ ۴/ش ـ 1394/08/04 شورای اسلامی شهر مشهد
1397/12/13

رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ تفاهم‌ نامه مورخ 1385/09/13 فی‌مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده‌ رود و تصمیم مورخ 1390/08/11 هیأت حل‌ اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
1397/12/13

رأی شماره‌های ۱۶۲۷ الی ۱۶۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ۱ـ ابطال بند ۳ از بند ۲ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت «امتیازات و سهمیه‌ های قانونی» از دفترچه راهنمای ثبت‌ نام آزمون استخدامی دانشگاه‌ های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۳۹۵
1397/12/13

رأی شماره ۱۶۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال جدولهای شماره ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۷ تعرفه عوارض تفکیک عرصه در سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان موضوع مصوبه شماره 93/7039/3 ـ 1393/11/14
1397/12/11

رأی شماره ۱۸۴۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۸۰۸۸/۱۸۰/م/۹۵ ـ 1395/12/18 وزارت آموزش و پرورش
1397/12/11

رأی شماره ۱۸۴۳ هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال تبصره ۱ بند ۲۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر نکا در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
1397/12/11

رأی شماره ۱۷۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۱۷۴۴۲/۶۰ ـ 1396/5/21 رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت
1397/12/01

رأی شماره ۱۷۵۰ ـ ۱۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۳۴۵۸ ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
1397/12/01

رأی شماره ۱۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ـ۳ از بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون و قسمت آخر بند ۲ـ۲ دفترچه راهنمای انتخاب رشته چهل و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیاری تخصصی (سال تحصیلی ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶) مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1397/12/01

رأی شماره ۱۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند (الف) شیوه‌ نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1397/12/01

رأی شماره ۱۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (هـ) ماده ۳ تصویب‌نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶ ـ 1394/4/6 شورای‌ عالی اداری موضوع ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور
1397/12/01

رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۰۵۰ـ1396/9/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1397/12/01

رأی شماره ۱۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ صورتجلسه شماره ۱۴۴/۸۹ ـ 1389/10/10 و بند (۱) صورتجلسه شماره ۱۵۱/۹۰ ـ 1390/10/20 مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ
1397/12/01


صفحه6از20