امروز 1398/04/06
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم (مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن)
1397/06/11

اعلام وصول طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/06/06

اعلام وصول طرح سپرده ارزی در بانک‌های عامل
1397/06/06

اعلام وصول طرح ممنوعیت واگذاری سکه بهار آزادی به متقاضیان
1397/05/30

اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/30

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (98) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/30

اعلام وصول طرح پیش‌فروش ساختمان
1397/05/27

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
1397/05/27

اعلام وصول طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/05/20

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
1397/05/20

اعلام وصول طرح استفساریه بند (7) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
1397/05/20

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (186) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/17

اعلام وصول طرح استفساریه بند (هـ) تبصره (1) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/05/17

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون هوای پاک
1397/05/14

اعلام وصول طرح اصلاح قانون شوراهای اسلامی کار
1397/05/14

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (6) بند «ث» ماده (88) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1397/05/14

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه ششم توسعه
1397/05/14

اعلام وصول طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/05/14

اعلام وصول طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات دو تابعیتی و مرتبط با دول خارجی
1397/05/14

اعلام وصول طرح الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
1397/05/14


صفحه6از10