امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شمول حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به واحدهای صنعتی و معدنی که تا تاریخ 29 اسفند 1389 معافیت مالیاتی آنها به اتمام نرسیده باشد
1398/02/31

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شیوه قیمت گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و دارایی بانکهای دولتی در شرکتها و بنگاهها
1398/02/31

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه
1398/02/31

خلاصه مذاکرات جلسه علنی دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/02/31

خلاصه مذاکرات جلسات علنی یکشنبه 29 اردیبهشت ماه 1398 مجلس شورای اسلامی
1398/02/30

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
1398/02/30

رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱393/۲/15 هیأت وزیران
1398/02/30

رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه و تربیت وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱365/۲/10 هیأت وزیران
1398/02/30

رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ 1391/۴/25 مصوب شورای اسلامی شهر تربت جام
1398/02/30

رأی شماره ۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ 1394/۹/4 وزیر جهاد کشاورزی
1398/02/30

رأی شماره ۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ ـ ۱39۶/۵/16 رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور
1398/02/30

رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره 94/۱۸۴۸۴۷ ـ 1394/۷/7 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1398/02/30

رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ ـ 1386/۲/4 سازمان امور مالیاتی کشور
1398/02/29

رأی شماره ۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ 1395/۱۰/30 دهمین جلسه شورای برنامه‌ ریزی استان کردستان
1398/02/29

رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
1398/02/29

رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری
1398/02/29

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
1398/02/29

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاههای اقتصادی عمومی
1398/02/29

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد
1398/02/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396
1398/02/29


صفحه7از150