امروز 1398/04/06
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»
1397/05/08

اعلام وصول طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران
1397/05/08

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (242) قانون آیین دادرسی کیفری
1397/05/07

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/05/07

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
1397/05/03

اعلام وصول طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی
1397/04/17

اعلام وصول طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/04/17

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی (مصوب 1314) و الحاق سه تبصره به آن
1397/04/17

اعلام وصول طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/04/17

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم
1397/04/17

اعلام وصول طرح اصلاح مواد (1043) و (1044) قانون مدنی
1397/04/16

اعلام وصول طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی مجلس شورای اسلامی
1397/04/09

اعلام وصول طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
1397/04/06

اعلام وصول طرح ساماندهی بازرسان قرارداد معین شاغل در حوزه نظارت بر بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت
1397/04/05

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
1397/04/04

اعلام وصول طرح الحاق بند (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
1397/04/02

اعلام وصول طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
1397/04/02

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات‌های مستقیم
1397/04/02

اعلام وصول طرح تسریع در تحویل لوایح مرتبط با مدیریت شهری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت
1397/03/27

اعلام وصول طرح ایجاد وزراء منطقه‌ای
1397/03/27


صفحه7از10