امروز 1398/04/31
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار مقررات


تصویبنامه هیات وزیران درخصوص شمول حکم بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به واحدهای صنعتی و معدنی که تا تاریخ 29 اسفند 1389 معافیت مالیاتی آنها به اتمام نرسیده باشد
1398/02/31

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شیوه قیمت گذاری، نحوه واگذاری، چگونگی فروش اقساطی و دریافت بهای سهام، سهم الشرکه، حق تقدم و دارایی بانکهای دولتی در شرکتها و بنگاهها
1398/02/31

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین سازمان مسئول، موضوع فعالیت و محدوده منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه
1398/02/31

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی شیراز
1398/02/30

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی
1398/02/29

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بنگاههای اقتصادی عمومی
1398/02/29

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکل های مردم نهاد
1398/02/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396
1398/02/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نقشه ها و ضوابط فنی آن
1398/02/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی گرمسار
1398/02/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین بودجه سال 1398 سازمانهای منطقه آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو و شرکتهای تابع آنها و اصلاحیه بودجه سال 1397 مناطق یادشده
1398/02/29

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تغییر گرایش منطقه ویژه اقتصادی کازرون
1398/02/28

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اجازه مشارکت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند با شهرداری های منطقه در راستای توسعه خدمات عمومی و عمران شهرهای آبادان و خرمشهر
1398/02/28

آیین نامه اجرایی بند ز تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/02/28

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی دستگاههای اجرایی با پیمانکاران و مشاوران به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور برای داوری
1398/02/28

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
1398/02/28

مصوبات بیست و دومین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
1398/02/25

آیین نامه اجرایی بند ک تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/02/25

دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص محل اخذ مالیات و عوارض واحدهای تولیدی
1398/02/25

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق یک تبصره به تصویبنامه موضوع ضریب حقوق سال 1398 و ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای ج و ی تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
1398/02/24


صفحه8از66