امروز 1398/03/29
جستجو: جستجو در متن خبر? نوع خبر: موضوع خبر: مرجع خبر: مخاطب خبر: تاریخ خبر از : تا :

اخبار طرحها


اعلام وصول طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران
1397/03/27

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (3) و الحاق یک ماده به قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب (1394/3/5)
1397/03/27

اعلام وصول طرح ادغام سازمان‌های اورژانس، مدیریت بحران و هلال احمر و تشکیل وزارت مدیریت بحران
1397/03/27

اعلام وصول طرح اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی
1397/03/27

اعلام وصول طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو
1397/03/27

اعلام وصول طرح تشکیل وزارتخانه‌های «انرژی» و«آب و محیط زیست»
1397/03/27

اعلام وصول طرح الحاق به ماده (23) قانون نحوه فعالیت احزاب
1397/03/27

اعلام وصول طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
1397/03/27

اعلام وصول طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال 1396 کل کشور
1397/03/09

اعلام وصول طرح اجرای اصل بیست و هفتم (27) قانون اساسی
1397/03/09

اعلام وصول طرح اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
1397/03/09

اعلام وصول طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
1397/03/09

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص حسابرسی یا رسیدگی کلیه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافتی‌ها و پرداختی‌ها و نیز صورت‌های مالی شهرداری‌ها توسط دیوان محاسبات کشور به استناد قانون دیوان محاسبات کشور و اصلاحات بعدی آن
1397/03/08

اعلام وصول طرح استفساریه درخصوص وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی به استناد بند (16) مواد (71) و (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و ماده (30) آییننامه مالی شهرداریها
1397/03/07

اعلام وصول طرح حمایت از فرهنگ مصرف محصولات ایرانی
1397/03/02

اعلام وصول طرح استفساریه جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
1397/02/26

اعلام وصول طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا
1397/02/22

اعلام وصول طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
1397/02/22

اعلام وصول طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
1397/02/22

اعلام وصول طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری
1397/02/22


صفحه8از10