امروز 1398/04/31

ابلاغ تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور

تصويبنامه هيأت وزیران درخصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور ابلاغ شد.تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1397/01/15 هيأت وزیران درخصوص "ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور"، طي نامه شماره 4430 در تاریخ 1397/01/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.
متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.دریافت متن کاملdownlod


تاریخ خبر : 1397/01/23

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: