امروز 1398/04/30

انتشار قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسميشماره ۳۷۵۹۶ ۱۳۹۷/۵/۱۰
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره ۲۳۱/۳۲۰۶۴ ۱۳۹۷/۴/۲۵
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده۱ـ یک مبحث به عنوان «مبحث پنجم ـ گزارش رئیس جمهوری و وزراء به مجلس شورای اسلامی» به فصل سوم قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعد از ماده (۲۳۶) الحاق و متن زیر به عنوان ماده (۲۳۷) به قانون الحاق می‌شود:
ماده۲۳۷ـ رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزراء اسناد و قوانین بالادستی و شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
ماده۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳۸) به قانون، الحاق می‌شود:
ماده۲۳۸ـ گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت چهل و هشت ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۵) آییـن‌نامه داخلی جهـت بررسـی به کمیسیون یا کمیسیون‌های

ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک ماه گزارش نهائی را به هیأت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
تبصره ـ کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت پانزده روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.
ماده۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳۹) به قانون، الحاق می‌شود:
ماده۲۳۹ـ در جلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت بیست دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ده دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب‌مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر سی دقیقه و هر یک از وزراء حداکثر بیست دقیقه فرصت صحبت دارند.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴۰) به قانون الحاق و شماره مبحث و مواد بعدی به ترتیب تغییر می‌کند.
ماده۲۴۰ـ پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به صورت مخفی با ورقه به عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزراء به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تاریخ خبر : 1397/05/14

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: