امروز 1398/04/31

بخشنامه شماره ۱۰۰/۴۰۳۵۶/۹۰۰۰ قوه قضائیه مبنی بر موافقت رئیس محترم قوه قضائیه با الحاق یک بند به ماده۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضاییشماره۹۰۰۰/۴۰۱۵۶/۱۰۰ ۱۳۹۷/۸/۲۳
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شهریاری
معاون محترم رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۱۲۲۲۵/۵۵۰ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۰ موضوع درخواست اضافه نمودن بند پیشنهادی جهت الحاق به ذیل ماده ۱۴ اساسنامه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند:
«موافقت می‌شود.»
فلذا بدین وسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی
لازم به ذکر است که بند الحاقی مورد نظر در بخشنامه به شرح زیر می باشد؛
«18.کمک مالی به طرح‌هایی که مستقیماً موجبات توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی را فراهم نماید.»
تاریخ خبر : 1397/08/30

ثبت نظرات و توضیحات

نام :
رایانامه(پست الکترونیک):
توضیحات شما:
امتیاز شما:لطفا متن بالا را در قسمت زیر وارد کنید: